BẰNG SÁNG CHẾ CANADA

CƠ SỞ TÀI NGUYÊN TRÍ TUỆ CANADA
một cơ quan của kỹ nghệ Canada

------------------------------------------------------------------------------------------------


http://brevets-patents.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/fra/brevet/2275732/sommaire.html?type=number_search
       


BẢN DỊCH BẰNG PHÁT MINH - SÁNG CHẾ GỐC 
CẤP BỞI CƠ QUAN LUẬT PHÁP CHÍNH THỐNG
  SỐ 2,275,732(45) Ngày bằng cấp đã được chấp thuận và cấp phát : 10 tháng 09 năm 2002.
(22) Ngày nạp đơn xin cấp bằng : 22 tháng 06 năm 1999.
(41) Ngày đơn xin cấp bằng được đưa ra trước công chúng để tham khảo : 24 tháng 03 năm 2000.
(51) Cl.Int.6/Int.Cl.6 A61K 31/71, A61K 45/06.
(72) Người phát minh :  NGUYỄN THỊ THANH, CANADA
(73) Người sở hữu :      NGUYỄN THỊ THANH, CANADA
(54) Đề tài: PHƯƠNG PHÁP TRỊ LIỆU TUYỆT CĂN CÁC BỆNH UNG THƯ VÀ SIÊU VI BẰNG THUỐC CHỐNG NẤM.
(57) Tóm lược: 1- Trước tiên, trong tế bào cơ thể con người có một sự đột biến siêu vi gây ung thư có nguồn gốc nấm. Sự đột biến này kéo theo sự thay đổi bệnh hoạn của ADN cơ thể để hình thành một ADN tế bào nấm xa lạ. Đó là nguyên nhân chủ yếu của sự sinh sản gọi là “hỗn loạn” của những tế bào ung thư (tế bào nấm độc lập). 2- Phát minh hiện tại có mục đích chứng minh rằng siêu vi và tế bào ung thư có một nguồn gốc và/hay bản chất thiên nhiên nấm, và do vậy chúng phải bị tiêu diệt một cách tận gốc bằng các chất chống nấm hữu cơ. 3- Phương pháp trị liệu chống nấm đặc thù nầy có mục đích tiêu diệt một cách toàn diện, hợp lý, tận gốc và tuyệt căn tất cả mọi tế bào ung thư, di căn và tế bào ung thư sống rãi rác khắp cơ thể con người, và tất cả các siêu vi không gây ung thư nhưng làm tê liệt và/hay tiêu diệt trong các bệnh siêu vi (gồm cả bệnh Liệt kháng/SIDA/AIDS). 4- Trước nhất, phát minh nầy đặt nền tảng trên nguyên lý khái quát của riêng cá nhân tôi, nguyên lý nầy nói về nguồn gốc nấm của siêu vi và ung thư. Phát minh hiện tại thực hiện một phương pháp mới về trị liệu một cách tích cực, đặc thù, hợp lý, tận gốc, tuyệt căn và hữu hiệu chống ung thư và bệnh siêu vi. 5- Mặt vượt trội của phương pháp chống nấm là như sau : Những chất chống nấm đều là chất hữu cơ, không độc, giá thành rẻ và cách thức trị liệu dễ dàng. Dầu vậy, đôi khi các chất chống nấm cũng có những tác dụng phụ nhẹ gây kích động cho hệ thần kinh giao cảm. Trong những trường hợp cần thiết chỉ cần một liều nhỏ an thần để hoá giải.


Canada       http://opic.gc.ca    *   Ottawa – Hull   K1A-0C9   *     http://cipo.gc.ca  OPIC - CIPO 191NỘI DUNG PHÁT MINHI-  ĐỀ TÀI PHÁT MINH :

PHƯƠNG PHÁP TRỊ TUYỆT CĂN BỆNH UNG THƯ VÀ SIÊU VI BẰNG CHẤT DIỆT NẤM.

II-  NHẬP ĐỀ :

Từ lâu người ta đã tìm cách chữa trị ung thư bằng hoá chất, phẫu thuật và các tia phóng xạ cũng như bằng chẩn đoán sớm và bằng một sự phòng vệ thích đáng. Trong lúc đó nguyên nhân đích thực của ung thư vẫn chưa hiểu biết được.


Xác định căn tính đích thực hay bản chất thiên nhiên của ung thư chắc chắn sẽ là bước tiên quyết, cần thiết và hữu ích trong việc trị liệu tuyệt căn ung thư một cách đúng mức.


Quan điểm về lý thuyết phát minh của tôi đặt nền tảng trên việc xác định căn tính của ung thư và siêu vi (trong các bệnh siêu vi), tức là nói đến bản chất thiên nhiên hay nguồn gốc của nó. Bởi vì một khi đã biết bản chất thiên nhiên hay nguồn gốc của siêu vi hay ung thư thì việc chữa trị bệnh ung thư và các bệnh siêu vi (kể cả SIDA/AIDS) sẽ rất dễ dàng.III-  KHÁI QUÁT VỀ  PHÁT MINH :1- Trước hết, trong tế bào cơ thể con người có một sự đột biến siêu vi gây ung thư có nguồn gốc nấm. Sự đột biến này kéo theo sự thay đổi bệnh hoạn của ADN tế bào cơ thể để hình thành một ADN tế bào nấm xa lạ. Đó là nguyên nhân chủ yếu của sự sinh sản gọi là “hỗn loạn” của những tế bào ung thư (tế bào nấm độc lập).


2- Phát minh hiện tại có mục đích chứng minh rằng siêu vi và tế bào ung thư có một nguồn gốc và/hay bản chất thiên nhiên nấm, và do vậy chúng phải bị tiêu diệt một cách tận gốc bằng các chất chống nấm.


3- Phương pháp trị liệu chống nấm đặc thù nầy có mục đích tiêu diệt một cách toàn diện, hợp lý, tận gốc và tuyệt căn, tất cả mọi tế bào ung thư, di căn và tế bào ung thư sống rãi rác khắp cơ thể con người, và tất cả các siêu vi không gây ung thư nhưng làm tê liệt và/hay tiêu diệt tế bào cơ thể trong các bệnh siêu vi (gồm cả bệnh Liệt kháng/SIDA/AIDS).


4- Trước tiên phát minh nầy đặt nền tảng trên nguyên lý khái quát của riêng cá nhân tôi, nguyên lý nầy nói về nguồn gốc nấm của siêu vi và ung thư. Phát minh hiện tại thực hiện một phương pháp mới về trị liệu một cách tích cực, đặc thù, hợp lý, tận gốc, tuyệt căn và hữu hiệu chống ung thư và bệnh siêu vi.


5- Mặt vượt trội của phương pháp chống nấm là như sau : Những chất chống nấm là chất hữu cơ, không độc, giá thành rẻ và cách thức trị liệu dễ dàng. Dầu vậy, đôi khi với liều lượng cao và tuỳ cơ thể từng cá nhân, các chất chống nấm cũng có những tác dụng phụ nhẹ gây kích động cho hệ thần kinh giao cảm. Trong những trường hợp cần thiết chỉ cần một liều nhỏ an thần để hoá giải.
    


IV-  LUẬN THUYẾT VỀ PHÁT MINH


A-  Một phương pháp trị liệu đặc trưng, tuyệt căn, tận gốc, hợp lý chống ung thư và các bệnh siêu vi :


1- Từ trên 20 năm nay, những quan sát lâm sàng trên những triệu chứng tương đồng bệnh lý tổng quát của các bệnh nấm, ung thư và siêu vi đã khởi hứng cho tôi ý tưởng lấy thuốc trị nấm trị những trường hợp ung thư đã đi vào giai đoạn cuối cùng.


Những thành quả hiển nhiên đã khuyến khích tôi tiếp tục phương pháp trị liệu chống nấm “chống ung thư-siêu vi” trên một số lớn bệnh nhân. Những kết quả có được đã giúp tôi quan niệm rằng siêu vi và tế bào ung thư phải có một bản chất chung là nấm.


2- Số bệnh khả quan đã được chữa lành (ung thư phổi, ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư mũi, ung thư máu bạch huyết Hodgkinien và không-Hodgkinien vv...) và bệnh siêu vi (viêm gan B và C, zona, suyễn) đã giúp tôi ý kiến viết nên quyển sách nhỏ kèm theo đây.B-  Nguyên tắc của phương pháp trị liệu chống nấm trị ung thư và bệnh siêu vi :


1- Siêu vi và toàn bộ bà con của chúng đều là những sinh vật vô cùng nhỏ và chúng thuộc thành phần hạ cấp nhất trên trái đất; tức chúng nó phải có một bản chất thiên nhiên hực vật hay nấm. Và tính chất nấm này luôn luôn chiến thắng lúc siêu vi thành công chiếm đoạt tế bào cơ thể con người. Nó biến đổi ngay sau đó tế bào của người thành một tế bào nấm bằng hiện tượng siêu vi đột biến.


2- Với sự đột biến nói trên, tế bào cơ thể con người bị biến thành một tế bào ngoại lai, là sinh vật độc bào, sống độc lập, tự do sinh sản, có một bản chất thiên nhiên nấm, khác với bản chất của tế bào cơ thể trước đó. Đó là nguyên tắc hình thành của các tế bào ung thư. Ngoài ra, với tác động không gây ung thư, nhưng làm tê liệt và tiêu diệt tế bào cơ thể, siêu vi là nguyên nhân của nhiều bệnh nan trị.


3- Những thành công hiển nhiên trong áp dụng lâm sàng của phương pháp chống nấm “chống siêu vi - ung thư” đã chứng minh rằng siêu vi và những tế bào ung thư đều có tính chất nấm. Một khi tính chất nấm của siêu vi và ung thư đã được khẵng định, sự trị liệu ung thư và những bệnh siêu vi không còn là vấn đề nan giải.C-  Mục đích của phát minh :


1-  Đó là việc lựa chọn một hỗn hợp chống nấm vừa tân-dược hữu-cơ vừa thiên nhiên có tác động hữu hiệu, trực tiếp, hầu tạo nên một sức mạnh tối đa diệt nấm “diệt siêu vi - ung thư”, và để có nên một lực lượng hỗ tương cao nhất, hữu hiệu nhất chống ung thư và bệnh siêu vi.


2- Tác động diệt tế bào ung thư trực tiếp và toàn diện trong ung thư, và tác động diệt siêu vi trong các bệnh siêu vi: Những tác động này, nhờ vào sự kết hợp của một chất hữu cơ gốc động vật chống nấm độc nhất là Nystatin, và một chuỗi từ 8 đến 14 chất chống nấm thiên nhiên, có thể tiêu diệt nhanh chóng, hoàn toàn và một cách tổng quát tất cả những siêu vi có tác động gây tê liệt và tiêu diệt tế bào cơ thể, những siêu vi có tác động sinh ung thư, và những tế bào ung thư có nguồn gốc nấm.


3- Tính chất xác định : Đó là một hỗn hợp của một chất chống nấm hữu cơ gốc động vật Nystatin và một chuỗi của 14 chất chống nấm thực vật đã được lượng giá và xác định trong trị liệu tuyệt căn, đặc trưng và hợp lý để tạo nội môi trường kiềm trong cở thể hầu hổ trợ việc tiêu diệt tế bào ung thư của Nystatine (thêm) chống ung thư và bệnh siêu vi. Tất cả có mục đích tạo nên một sự hỗ tương tối cao cho khả năng dược tính. Điều đó có nghĩa là hỗn hợp có khả năng tiêu diệt, giết bỏ một cách tổng quát và vĩnh viễn những tế bào ung thư và những siêu vi không sinh ung thư, tức là những siêu vi gây bệnh siêu vi (bệnh nan trị không biết nguồn gốc).D-  Cội nguồn của phát minh :


1- Sự lựa chọn một hỗn hợp chống nấm đặc thù hữu cơ, mạnh, không độc là Nystatin và một chuỗi những chất thiên nhiên đã được lượng giá và xác định để kiến tạo một sức mạnh trị liệu tối cao, hữu hiệu và một sự hỗ tương về tính chất hoá giải trong việc trị liệu chống siêu vi và ung thư.


2- Những chất chống nấm hữu cơ hay thiên nhiên đem đến cho tế bào cơ thể con người những chất liệu sinh lý, những bạn-đồng-hành-hoà-hợp, không độc, dễ dàng tiếp thu và chấp nhận. Bởi vì không độc hay hầu như không độc, đặc biệt là những chất này gia tăng sức đề kháng của cơ thể. Như vậy, những chất chống nấm thiên nhiên cung cấp cho cơ thể con người những chất hoàn toàn sinh lý phù hợp với sự chuyển hoá của tế bào cơ thể con người.


3- Tuy nhiên, để trị liệu tốt ung thư và bệnh siêu vi thì chúng ta luôn luôn phải có một phương tiện trị liệu chống siêu vi - ung thư rộng rãi, dư dật hơn là chỉ vừa đủ. Vì chỉ cần sót lại một tế bào ung thư trong cơ thể thì sự tái phát là đương nhiên, và tính cách trị tuyệt căn không còn nữa. Do vậy, sự hỗn hợp nhiều chất chống nấm tân dược hữu cơ gốc động vật và thiên nhiên là một công thức dược liệu lý tưởng, có khả năng tiêu diệt tối đa những siêu vi gây bệnh trong các bệnh siêu vi và những tế bào ung thư rải rác khắp nơi trong cơ thể con người.


4- Tác động chống nấm diệt tế bào trực tiếp và vĩnh viễn trong việc chống siêu vi và tế bào ung thư đang phát triển: Sự kiện này cần thiết bởi vì, nguồn gốc nấm từ nguyên thuỷ là của siêu vi. Và chính siêu vi là nguồn gốc của mọi đột biến tế bào thành ung thư.


5- Tác động đồng-chống siêu vi trong các bệnh siêu vi và ung thư: Bởi vì siêu vi và ung thư có cùng nguồn gốc nên tác động cùng lúc tiêu diệt hai bệnh siêu vi và ung thư.


6- Cội nguồn của việc phát minh của tôi đã được xác định bằng khoa sinh vật học và trên lâm sàng từ nhiều năm nay (chưa hề phổ biến hay xuất bản) trong việc chống chữa với nhiều thành công trị lành ung thư và bệnh siêu vi.


7- Từ nguồn gốc về lý thuyết, phát minh của tôi có tính cách độc quyền, vì vậy tôi cầu mong được Hội đồng Giám khảo sắc ban cho tôi bằng phát minh.


E- Lựa chọn và mục đích của hỗn hợp chống nấm “chống siêu vi - ung thư” và liều lượng :


Tôi đã bắt đầu một trị liệu “chống siêu vi - ung thư” trị ung thư và bệnh siêu vi với một hỗn hợp dược liệu nói dưới đây :


Một hỗn hợp, đặc trưng của một chất tân dược hữu cơ có nguồn gốc động vật là Nystatin và một chuỗi từ 8 đến 14 chất chống nấm thực vật đã được lượng giá và xác định, đưa đến một tác động trị liệu cao cấp và một sự hỗ tương lớn nhất để tận diệt ung thư và các bệnh siêu vi :


1- Chất diệt nấm hữu cơ gốc động vật :
Chất đầu tiên của hỗn hợp chống nấm là một chất tân dược diệt nấm hữu cơ có nguồn gốc động vật : “Nystatin”. Đây là một chất diệt nấm hữu cơ mạnh, chống siêu vi, đã có trên thị trường dưới tên Mycostatin hay Nylstat mà, với một lượng đặc trưng và thích đáng, tận diệt hết siêu vi và tế bào ung thư. Chất chống nấm Nystatin có thể dùng một mình trị ung thư và bệnh siêu vi. Liều lượng của Nystatin từ 3.500.000 đến 7.500.000UI/ngày, và từ 8 đến 18 tháng hay nhiều hơn để đề phóng tái phát.


2- Chất hỗ trợ chống nấm thực vật :
Thuốc Nystatin rất hữu hiệu khi được phối hợp với một chuỗi từ 8 đến 14 chất kiềm chống nấm thiên nhiên gốc thực vật giúp tạo một nội môi trường thuận lợi cho tác động việc chữa trị, đã được lượng giá và xác định (liều lượng thay đổi từ 5gr đến 60gr/ngày). Những chất nầy đều có tác động hổ trợ chống nấm, chống siêu vi và chống ung thư.  Chuỗi 8 đến 14 chất thiên nhiên nầy không độc, có thể ăn được.  Mười bốn chất thiên nhiên là những chất sau :


2.1- Nghệ khô : chống nấm, chống siêu vi, chống ung thư : 10 đến 30 gr / ngày.
2.2- Bạch hoa xà khô : chống nấm, chống siêu vi, chống ung thư : 30 đến 60 gr / ngày.
2.3- Bán chi liên khô : chống nấm, chống siêu vi, chống ung thư : 15 đến 30 gr / ngày.
2.4- Lá đu đủ khô : chống nấm, chống siêu vi, chống ung thư : 15 đến 30 gr / ngày.
2.5- Lá dừa cạn khô : chống nấm, chống siêu vi, chống ung thư : 15 đến 30 gr / ngày.
2.6- Cam thảo khô : chống nấm, chống siêu vi, chống ung thư : 5 đến 15 gr / ngày.
2.7- Rau má khô : chống nấm, chống siêu vi, chống ung thư : 20 đến 50 gr / ngày.
2.8- Lá mướp đắng khô : chống nấm, chống siêu vi, chống ung thư : 5 đến 10 gr / ngày.
2.9- Nấm linh chi : chống nấm : 15 đến 30 gr / ngày.
2.10- Mè : chống nấm, chống siêu vi, chống ung thư : 10 đến 20 gr / ngày.
2.11- Cám gạo : chống nấm, chống siêu vi, chống ung thư : 10 đến 20 gr / ngày.
2.12- Hạt sen : chống nấm,  thăng bằng hệ thống thần kinh giao cảm : 5 đến 20 gr / ngày.
2.13- Ốc bưu khô : chống nấm, chống siêu vi, chống ung thư : 10 đến 30 gr / ngày.
2.14- Sâm : chống nấm, chống siêu vi, chóng ung thư : 5 đến 10 gr / ngày.3- Mục đích của việc xin bằng phát minh : Ba yêu sách :


Với trình bày về luận thuyết phát minh nói trên, tôi có mục đích yêu cầu Quý Hội Đồng Giám Khảo Bằng Phát Minh, cho tôi quyền-phát-minh một phương pháp trị liệu chống nấm trị ung thư để đánh ngã các chứng bệnh ung thư và siêu vi.


3.1- Điều yêu sách đầu tiên là được sử dụng một chất chống nấm tên Nystatin trong việc chống ung thư và siêu vi.
3.2- Điều yêu sách thứ hai là được xử dụng một hỗn hợp dược liệu các chất chống nấm gốc động vật và thực vật gồm một chất gọi là Nystatin và 8 chất chống nấm gọi là : nghệ, cỏ bạch hoa xà, cỏ bán chi liên, lá dừa cạn, cam thảo, sâm, mè, hạt sen.
3.3- Điều yêu sách thứ ba là được xử dụng một hổn hợp dược liệu gồm các chất chống nấm tân dược gốc động vật và thiên nhiên gồm Nystatin và 14 chất chống nấm gọi là: nghệ, bạch hoa xà, bán chi liên, lá đu đủ, lá dừa cạn, cam thảo, rau má, mướp đắng, nấm linh chi, mè, cám gạo, hạt sen, ốc bưu, sâm trong trận chiến chống ung thư và bệnh siêu vi.V- TÍNH CHẤT TIÊN PHONG CỦA PHÁT MINH :


Dịch vụ giúp làm bằng sáng tạo tên là “Les Protections Équinox” ở Montréal, Canada  và Washington D.C. USA đã nghiên cứu nhiều lần trên nhiều bằng phát minh, nhiều đơn xin bằng phát minh và nhiều bài xuất bản trong các tập san báo chí khắp thế giới từ Mỹ Châu đến Á Châu trong nhiều tháng. Nhưng không có một phát minh nào, một bài báo nào, một luận thuyết nào hay một ý kiến nào nói về trị liệu tuyệt căn ung thư và bệnh siêu vi bằng các chất chống nấm. Vì vậy phát minh của tôi có tính chất hoàn toàn tiên khởi.


Những liên quan với các bằng phát minh tại Hoa Kỳ trước đây :


1- Bằng phát minh số 5,665,751 Hoa Kỳ ngày 9 tháng 9 năm 1997 nói về một “hỗn hợp của hai chất chống nấm hoá học 1,3-bis-triazolyl propanol để ngăn chặn sự phát triển của bứu và của ung thư vú và những bệnh siêu vi” : Bằng phát minh này không nói gì đến tác động giết tế bào ung thư và siêu vi trong việc chống ung thư và siêu vi. Tác động của nó chỉ có tính cách chữa triệu chứng. Bằng phát minh này cũng chẳng nói gì đến việc có thể chữa trị lành bệnh, hay tiêu diệt một phần nào tế bào ung thư hay một trị liệu tận gốc hay tuyệt căn nào đối với ung thư và bệnh siêu vi. Như vậy nó chỉ trình bày một tác động thụ động, trì trệ, tiêu cực của vài chất chống nấm hoá học riêng rẽ để ngăn chặn và làm cho sự phát triển bứu và ung thư vú chậm lại. Nó không dựa trên nguồn gốc nấm tổng quát về nguyên nhân gây ung thư và bệnh siêu vi. Hơn nữa 3 tác giả của bằng phát minh này là các ông James Berger Camden, West Chester và Ohio đã tuyên bố nơi trang 2, từ hàng 10 đến hàng 13 trong bằng phát minh của họ rằng : “Nguồn gốc đích thực của ung thư thì không biết được...”. Như vậy bằng phát minh này không hề đi trước phát minh của tôi. Bằng phát minh này xác nhận phần nào lý thuyết của tôi về nguồn gốc nấm của siêu vi và của ung thư


2- Bằng phát minh số 5,817,321 Hoa Kỳ ngày 6 tháng 10 năm 1998 chỉ nói về một hỗn hợp của một polyether với một chất hữu cơ để ngăn chặn sự lờn thuốc trong việc chống ung thư và bệnh siêu vi, và để gia tăng tính chất giết tế bào ung thư của các dược liệu hoá học. Bằng phát minh này xác nhận phần nào lý thuyết của tôi về nguồn gốc nấm của siêu vi và của ung thư.


3- Bằng phát minh số 4,761,402 Hoa Kỳ ngày 2 tháng 8 năm 1988 nói về một hỗn hợp của chất hoá học chống nấm gọi là “glucan phosphorulé soluble” và một chất diệt khuẩn để trị những bệnh vi khuẩn và siêu vi. Dùng chất “glucan phosphore soluble” chống ung thư là để thúc giục các đại bạch huyết cầu tiết ra các độc tố giết tế bào ung thư. Như vậy hỗn hợp của bằng phát minh này có một tác động gián tiếp trong việc chống tế bào ung thư và bệnh siêu vi. Nó không có tác động giết tế bào ung thư trực tiếp, dẫu thế nó là một luận cứ cho nguyên lý về nguồn gốc nấm của siêu vi và ung thư của tôi.  Như vậy bằng phát minh này cũng xác nhận phần nào lý thuyết của tôi về nguồn gốc nấm của siêu vi và của ung thư


4- Bằng phát minh số 5,512,591 hoa Kỳ ngày 30 tháng 4 năm 1996 đưa ra một hỗn hợp của một chất chống nấm hoá học Amidazole. Chất này hành động như một chất ngăn chặn việc phát triển các tia máu bất thường vây quanh ung thư. Bằng phát minh này cũng khẳng định phần nào lý thuyết của tôi về nguồn gốc nấm của siêu vi và ung thư.VI- NHỮNG YÊU SÁCH  :

Tôi xin trình bày ba (3) yêu sách sau đây :

1- Xử dụng một dược liệu diệt nấm hữu cơ gốc động vật độc nhất gọi là Nystatin, để trị các bệnh ung thư và siêu vi.


2- Xử dụng một hỗn hợp dược liệu gồm các chất chống nấm sau đây :
Một chất diệt nấm hữu cơ gốc động vật gọi là Nystatin  và tám (8) chất diệt nấm thực vật ăn được: Nghệ, Bạch hoa xà, Bán liên chi, Dừa cạn, Cam thảo, Sâm, Mè, Hột sen để trị liệu chống ung thư và bệnh siêu vi.


3- Xử dụng một hỗn hợp dược liệu gồm các chất chống nấm sau đây :
Một chất diệt nấm hữu cơ gốc động vật gọi là Nystatin  và mười bốn (14) chất diệt nấm thực vật và động vật: Nghệ, Bạch hoa xà, Bán chi liên, Lá đu đủ, Lá dừa cạn, Cam thảo, Rau má, Mướp đắng, Nấm linh chi, Mè, Cám gạo, Hạt sen, Ốc bưu, Sâm để chống ung thư và bệnh siêu vi.Brossard ngày 14 tháng 5 năm 2002Người phát minh ký tên

Ts. Bs. Nguyễn Thị Thanh

3 nhận xét:

 1. Dạ chào bác. cháu là một công dân việt nam và cháu rất vinh dự được biết về những nghiên cứu của bác về dịch Covid rất tuyệt vời này. hôm nay cháu sẽ gửi toa thuốc kèm những lời chỉ dặn của bác cho các bác si việt nam chống dịch. qua đây cháu xin hỏi bác là mẹ cháu bị áp xe Gan điều trị tại bệnh viện sài gòn cả tháng nhưng chưa khỏi vậy bác có thể chỉ cho cháu toa thuốc để mẹ cháu trị bệnh được không ạ. chân thành cảm ơn bác

  Trả lờiXóa
 2. con chào Tiến Sỹ Nguyễn Thị Thanh,
  hiện con đang bị viên gan siêu vi B, đã chữa bằng tây y nhưng không khỏi, con đọc bài này thấy có nói tới phương pháp điều trị siêu vi bằng Nystatin và thảo dược, vậy Bác Thanh cho con hỏi liều lượng mình sử dụng thế nào ạ.
  con cám ơn bác Thanh.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Nguyễn châu . Anh trai mình cũng bị như vậy . Bạn đã tìm được thuốc chữa chưa ! Mình mong bạn giúp đỡ gia đình mình ! Mình trân trọng cảm ơn bạn

   Xóa